อาหารสำหรับทอด

การปรุงอาหารด้วยการทอด

การปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด เป็นการทำอาหารด้วยการทอดด้วยน้ำมันเพื่อเป็นการรักษารูปทรงของอาหารให้คงไว้สภาพเดิมซึ่งการทอดนั้นมีอุปกรณ์เช่นเดียวกับการผัดแต่จะแต่ต่างกันตรงการเพิ่มปริมาณน้ำมันในการทอดและจะไม่ปรุงรสของอาหารในเวลาทอดจะเห็นได้จากการ ทอดลูกชิ้น ไก่ทอด หมูทอด กุ้งทอด และไข่ทอดเป็นต้น ซึ่งทุกวันนี้มีอาหารหลายชนิดที่เป็นอาหารสำหรับทอดโดยเฉพาะอาหารที่ลงท้ายด้วยคำว่าชุบแป้งทอดและการทอดยังทำให้อาหารมีความกรอบแห้งเหมาะที่จะนำเป็นอาหารแบบผัดต่อไปเช่นผัดคะน้าหมูกรอบและอีกหลายชนิดที่ต้องนำไปทอดก่อน ซึ่งวิธีการทอดนั้นจะทำให้อาหารสุกโดยการใส่เนื้อสัตว์หรือผักลงไปในน้ำมันที่ตั้งจนร้อน ปริมาณน้ำมันที่ใส่จะต้องมากพอที่จะท่วมอาหารที่จะนำไปทอด การทอดนั้นนิยมทอดในกระทะแบบหลุมหรือกระทะชนิดแบนก็ได้ อุณหภูมิของน้ำมันที่ใช้ในการทอดเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปรุงอาหาร ถ้าน้ำมันไม่ร้อน เมื่อใส่อาหารลงไปทอด จะส่งผลให้อาหารอมน้ำมันและไม่น่ารับประทาน ขณะเดียวกันถ้าอุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป อาหารที่นำไปทอดก็จะไหม้ อุณหภูมิน้ำมันที่เหมาะสำหรับการทอดอยู่ที่ 180 องศาเซลเซียส หรือประมาณ 350 องศาฟาเรนไฮต์ เมื่อทอดเสร็จแล้วควรสะเด็ดน้ำมันออกจากอาหารที่ทอด ตะแกรงลวดโลหะเป็นที่นิยมใช้ในการสะเด็ดน้ำมัน นอกจากนั้นกระดาษซับน้ำมันก็สามารถใช้ดูดซับน้ำมันออกจากอาหารที่ทอดได้ อาหารที่ผ่านการสะเด็ดน้ำมันเป็นอย่างดีจะช่วยคงความกรอบให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย