กระทะหลุม

การปรุงอาหารด้วยการผัด

การปรุงอาหารด้วยวิธีการผัดเป็นวิธีการปรุงให้อาหารทั้งเนื้อสัตว์และผักรวมไปถึงเครื่องเทศต่างๆนั้นสุกและเป็นการปรุงรสไปในตัวด้วยการผัดเป็นการทำอาหารที่สามารถทำได้รวดเร็วเห็นได้จากที่ทุกวันนี้มีอาหารตามสั่งหรืออาหารจานด่วนต่างตลาดและร้านค้าตัวไปมีเมนูที่เราคุ้นเคยอย่างผัดกระเพรา คะน้าหมูกรอบ  ผัดซีอิ๊ว ขาวผัด ผัดไท เป็นต้น ต่างเป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบ เพราะทุกวันนี้ชีวิตต้องการความรวดเร็วรวมถึงการกินด้วย วิธีนี้เป็นวิธีปรุงอาหารที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ถ้าคุณไม่มีกระทะหลุมแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป กระทะแบนสำหรับทอดก็สามารถใช้แทนกันได้ ก่อนการผัดทุกครั้งจะต้องตั้งไฟจนกระทะร้อนได้ที่ก่อนจะใส่วัตถุดิบ เนื้อสัตว์ หรือ ผัก ลงไปในกระทะ ในการผัดนั้น นิยมใช้ตะหลิว ทั้งที่ทำจากโลหะ หรือไม้ เพื่อกลับอาหารในกระทะอย่างรวดเร็ว เมื่ออาหารสุก รีบปรุงรสและนำออกจากกระทะและเสิรฟขณะที่อาหารยังร้อนๆ เนื่องจากขั้นตอนการผัดนั้นมักจะใช้เวลาสั้น วัตถุดิบต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาหารประเภทนั้นจะต้องถูกเตรียมให้พร้อมก่อนเริ่มการผัด ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อทำการผัดอาหารแล้วจะได้อาหารที่สุกพอดี ไม่ไหม้จากการที่ต้องเสียเวลาเตรียมวัตถุดิบอื่นๆขณะที่ผัดอาหาร เคล็ดลับที่สำคัญในการผัดอาหารทะเลนั้น เวลาผัดจะต้องใช้ไฟสูง […]